Mielen valmennus

Pystyt mihin tahansa, kun annat itsellesi siihen luvan!

Neurolingvistinen ohjelmointi (NLP), Mental Training -ohjaus (MT) ja psyykkinen valmennus auttavat muuttamaan suhtautumista itseen ja ympäröivään maailmaan.

Elämän risteyskohdissa mielen valmentaja opastaa sinua erilaisten harjoitusten avulla löytämään omat tavoitteesi ja antaa työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmennus kasvattaa vuorovaikutustaitoja, rakentaa myönteistä minäkuvaa ja vapauttaa luovuutta.

Urheilijan psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmennuksen avulla urheilija osaa asettaa tavoitteensa oikein ja löytää keinoja saavuttaa tavoitteet – ja ylittää ne.

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on auttaa urheilijaa kehittymään ihmisenä ja urheilijana sekä liittämään urheilu elämän kokonaisuuteen.

Urheilijoiden psyykkisen valmennuksen menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi mielikuvaharjoituksia, suggestioita, NLP-sovelluksia ja rentoutumista. Valmentajalle psyykkinen valmennus on keino kehittää omaa ammatillisuuttaan.

Psyykkinen valmentaja toimii prosessissa peilinä valmentajan omalle pohdinnalle. Tämä voi tapahtua joko yksilö- tai ryhmätilanteessa.

TwitterFacebookEmail